Revista nº 26Versión en Galego

Ano de publicación: 2023

Artigos


A mediación escolar na educación primaria nos CEIP da Comarca de Allariz – Maceda

Autoría: Xesús Martínez Fernández.
Palabras Chave:
Resumo: Neste traballo de fin de mestrado propoñémonos facer unha aproximación á realidade da mediación e da convivencia escolar na etapa da educación primaria nun contexto territorial determinado. Para isto, o obxectivo desta investigación é analiza...
ler máis

Inmarcesibles: Exposición fotográfica sobre a beleza real femenina

Autoría: Patricia González Vidal e Ana de la Torre Alvaredo.
Palabras Chave:
Resumo: As mulleres foron e son partícipes de como xiran, arredor dos seus físicos, esixencias e mandatos sociais que as condicionan para adaptarse os canons de beleza femininos. Esta violencia estética é asumida por as mesmas en forma de autoesixencias ...
ler máis

Impacto da pandemia na biografía das e dos profesionais da protección á infancia e mocidade de Galicia. Tocadas/os: A flote ou a fondo

Autoría: Noelia García Ferreiro.
Palabras Chave:
Resumo: Este estudo procura identificar o impacto da primeira pandemia do século XXI na biografía das/ os traballadoras/es sociais da protección á infancia e mocidade, atendendo as implicacións para homes e mulleres nunha profesión altamente feminizada...
ler máis

Vivenda tutelada para mulleres vítimas de violencia de xénero con enfermidade mental

Autoría: María José Nóvoa Rodríguez.
Palabras Chave:
Resumo: O acceso de mulleres vítimas de violencia de xénero aos recursos que conforman a Rede Galega de Acollemento de Vítimas de Violencia de Xénero (RGA) excluía a aquelas mulleres que padecen unha enfermidade mental grave, co que se conforma esta viv...
ler máis

Programas de prevención de suicidio en adolescentes: Unha revisión sistemática

Autoría: Xisela Santomil González.
Palabras Chave:
Resumo: O suicidio en adolescentes constitúe un problema de saúde pública que require o desenvolvemento de programas de prevención. Tomando en consideración a transcendencia desta problemática na realidade actual, este traballo pretende achegar unha an...
ler máis

Abusos sexuais na infancia. Unha investigación cualitativa a través da experiencia das vítimas

Autoría: María Socorro Rúa Rodríguez.
Palabras Chave:
Resumo: Os abusos sexuais na infancia (ASI) son un grave problema da nosa sociedade. Non son feitos illados senón un problema universal e complexo con consecuencias moi importantes a curto e longo prazo. Nas últimas décadas numerosas investigacións a niv...
ler máis

A violencia exercida cara as mulleres con trastorno mental grave e a actuación dende o traballo social

Autoría: Ana Ponte Suárez.
Palabras Chave:
Resumo: A violencia contra as mulleres é un problema moi grave para a poboación en xeral pero ao poñer o foco de atención nas mulleres con trastorno mental grave, as cifras de mulleres que a sofren aumentan debido a unha dobre vulnerabilidade: ser muller...
ler máis

Centro penal e sociedade: Ser muller en prisión

Autoría: Eva Gondar Padín.
Palabras Chave:
Resumo: A presente investigación pretende visibilizar a discriminación que hoxe en día sofre a muller dentro de prisión, xa que pasa de ser un suxeito ausente a ser a grande esquecida. O deseño da investigación comprende, por unha banda, unha revisión...
ler máis

EN REDE


Colectivos de cidadáns pola renda básica universal (Galiza)

Por Colecitvos de cidadáns pola renda básica universal.
Palabras Chave:
...
ler máis

ENTREVISTA


Entrevista a Ana Cancelo Baquero. O servizo de axuda no fogar, repercusión tras a covid-19. Nova perspectiva do recurso dende os servizos sociais municipais

Autoría: Alejandro Guerra Rivas.
Palabras Chave:
...
ler máis