Programas de prevención de suicidio en adolescentes: Unha revisión sistemática
Autoría: Xisela Santomil González
Datos profesionais:
Email: xiselasg@gmail.com
Palabras chave:

Resumo

O suicidio en adolescentes constitúe un problema de saúde pública que require o desenvolvemento de programas de prevención. Tomando en consideración a transcendencia desta problemática na realidade actual, este traballo pretende achegar unha análise e sintetizar a evidencia dispoñible sobre programas de prevención de suicidio dirixidos aos adolescentes. A metodoloxía baséase nunha revisión sistemática, seguindo o protocolo PRISMA, dos estudos publicados en diferentes bases de datos. Finalmente, lográronse un total de 19 estudos, que cumprían con todos os criterios de inclusión, e que resultaron ser todos os analizados. Os datos conseguidos, divididos en catro categorías de análise, mostran que a escola é o ámbito de aplicación máis apropiado para poñer en práctica os programas de prevención; a entrevista é a técnica máis eficaz para detectar e avaliar o risco de suicidio; os programas presentan unha alta eficacia, unha diminución dos factores de risco e un aumento dos factores protectores. Aínda que os programas de prevención son eficaces para evitar os riscos asociados ao suicidio, en España apenas se poñen en práctica a pesar de que o suicidio é a principal causa de morte entre os mozos e mozas de 15 a 29 anos.

Resumen

El suicidio en adolescentes constituye un problema de salud pública que requiere el desarrollo de programas de prevención. Teniendo en cuenta la transcendencia de esta problemática en la realidad actual, este trabajo pretende aportar un análisis y sintetizar la evidencia disponible sobre los programas de prevención del suicidio dirigidos a adolescentes con el fin de conocer su efectividad. La metodología se basa en una revisión sistemática, siguiendo el protocolo PRISMA, de los estudios publicados en diferentes bases de datos. Finalmente, se obtuvieron un total de 19 estudios, que cumplían con todos los criterios de inclusión, y que resultaron ser todos los analizados. Los datos obtenidos, divididos en cuatro categorías de análisis, muestran que: la escuela es el campo de aplicación más apropiado para poner en práctica los programas de prevención; la entrevista es la técnica más eficaz para detectar y evaluar el riesgo de suicidio; los programas presentan una alta efectividad, una disminución de los factores de riesgo y un aumento de los factores protectores. Aunque los programas de prevención son efectivos para evitar los riesgos asociados al suicidio, en España apenas se ponen en práctica a pesar de que el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Artigo publicado na revista Fervenzas 26 dentro da Sección Artigo