A violencia exercida cara as mulleres con trastorno mental grave e a actuación dende o traballo social
Autoría: Ana Ponte Suárez
Datos profesionais:
Email: ana14ponte@gmail.com
Palabras chave:

Resumo

A violencia contra as mulleres é un problema moi grave para a poboación en xeral pero ao poñer o foco de atención nas mulleres con trastorno mental grave, as cifras de mulleres que a sofren aumentan debido a unha dobre vulnerabilidade: ser muller e sufrir unha enfermidade mental grave. Ademais da devandita vulnerabilidade, as mulleres con trastorno mental grave sofren tamén unha múltiple discriminación. Esta prodúcese por catro motivos distintos: o mero feito de ser muller, o rol social e cultural que isto comporta, a discapacidade que sofren e o estigma vinculado á saúde mental. Por iso, realizouse unha revisión bibliográfica narrativa de investigacións existentes sobre a violencia que sofren as mulleres con trastorno mental, seleccionando de maneira crítica a información dende a visión feminista e dende o enfoque interseccional. A realidade deste colectivo non se pode plasmar como unha suma de desigualdades, se non que debe abordarse dende a perspectiva interseccional. Para lograr unha atención integral e de calidade debe existir unha coordinación entre os servizos que atenden as mulleres vítimas de violencia e os recursos de saúde mental, incorporando a perspectiva de xénero á profesión do traballo social.

Resumen

La violencia contra las mujeres es un problema muy grave para la población en general, pero si se pone el foco de atención en las mujeres con trastorno mental grave, la cifra de mujeres que la sufren aumenta debido a una doble vulnerabilidad: ser mujer y sufrir una enfermedad mental grave. Además de dicha vulnerabilidad, las mujeres con trastorno mental grave sufren también una múltiple discriminación. Esta se produce por cuatro motivos distintos: el mero hecho de ser mujer, el rol social y cultural que este conlleva, la discapacidad que sufren y el estigma vinculado a la salud mental. Por ello, se realizó una revisión bibliográfica narrativa de investigaciones existentes acerca de la violencia que sufren las mujeres con trastorno mental, seleccionando de manera crítica la información desde la visión feminista y desde el enfoque interseccional. La realidad de este colectivo no se puede plasmar como una suma de desigualdades, sino que debe abordarse desde la perspectiva interseccional. Para lograr una atención integral y de calidad debe existir coordinación entre los servicios que atienden a mujeres víctimas de violencia y los recursos de salud mental, incorporando la perspectiva de género a la profesión de Trabajo Social.
Artigo publicado na revista Fervenzas 26 dentro da Sección Artigo