Revista Nº 24Versión en Galego

Ano de publicación: 2022

Artigos


Persoas trans. Unha realidade oprimida. Investigación cualitativa en traballo social

Autoría: Iago Aperador.
Palabras Chave: Trans, Trabajo Social, inclusión, Teoría Queer, dificultades.
Resumo: O colectivo trans foi duramente vilipendiado socialmente ao longo da súa historia. Con todo, esta realidade ademais de oprimida está invisibilizada. Por esa razón, ao longo do presente informe preténdese darlles voz ás protagonistas desta histor...
ler máis

Servizo de atención psicosocial urxente Covid-19

Autoría: Noela Lorenzo Gallego; Montserrat Rosales; Iria Camba; Tania García.
Palabras Chave: Confinamento, emerxencia social, protección psicosocial, rede comunitaria, Covid-19.
Resumo: A extraordinaria situación vivida en España dende marzo de 2020, derivada da pandemia polo virus SARS-CoV-2, comporta a implantación de estratexias fronte á terrible situación de emerxencia sanitaria que estaba a acontecer na nosa contorna, e da...
ler máis

Necesidades sociais da poboación da zona rural norte. Visión dende o traballo social

Autoría: Rosa Ana Baleirón Baamonde.
Palabras Chave:
Resumo: O motivo desta investigación foi o afán de facer un estudo sobre as necesidades sociais que presenta a poboación que vivía na zona Rural Norte do concello de Santiago de Compostela no ano 2015, dende a visión e perspectiva do Traballo Social. Pa...
ler máis

O coidado das persoas maiores na provincia de lugo. A pequena escala

Autoría: Sagrario Fernández Méndez .
Palabras Chave: Coidados, maiores, comunidade, vivenda, vínculos
Resumo: Os coidados son fundamentais para soster a vida, pois todas as persoas pasamos por fases de vulnerabilidade nas que non poderiamos sobrevivir sen coidados. A noción de “ética do coidado” acuñada por Carol Gilligan (1982) experimentou unha pres...
ler máis

Saúde mental en menores tutelados. O papel do traballo social

Autoría: Lucía Palacios Rodríguez.
Palabras Chave: Menores tutelados, saúde mental; intervención centrada na compasión; traballo social.
Resumo: Os/as menores tutelados/as teñen que facer fronte a numerosos problemas que poden xerar problemas de saúde mental, os cales deben ser intervidos da mellor forma posible. Polo que coñecer os diferentes trastornos mentais que poden padecer estes/as ...
ler máis

As expresións teóricas do traballo social forense e as novas posibilidades da intervención social en e desde a xustiza de menores en España

Autoría: Emiliano A. Curbelo Hernández [1] ; Rubén Yusta Tirado [2].
Palabras Chave: Traballo social forense, ultramodernidade, Xustiza de Menores, paradigmas, intervención social, expresións prácticas, modelo centrado na persoa.
Resumo: A necesidade de dotar de novos paradigmas o traballo social forense en e desde a Xustiza de Menores co obxecto de lograr unha maior protección e preservación do interese superior do menor, deberíanos levar a reescribir outros esquemas explicativos...
ler máis

Unha aproximación á intervención do traballo social sanitario no período perinatalPropostas de aplicación práctica para servizos de saúde

Autoría: M.ª de la O Fresco Torrente ; Emma Lamas Maceira.
Palabras Chave: Traballo social sanitario, período perinatal, indicadores de risco sociosanitario, equipo interdisciplinar, prevención.
Resumo: O presente artigo pretende dar a coñecer e visibilizar a figura do/a traballador/a social sanitario na atención psicosocial das mulleres e das súas familias no período perinatal. Neste sentido, elabórase unha análise respecto das característic...
ler máis

EN REDE


Programa Acompáñote Cáritas Interparroquial da Coruña

Por .
Palabras Chave:
...
ler máis

Asociación abuso e maltrato infantil no Galicia «Animo.gal»

Por .
Palabras Chave:
...
ler máis

ENTREVISTA


Entrevista a Noelia Ordieres. Traballo Social e defensa dos dereitos dos e das pacientes ao final da vida.

Autoría: María Jesús Lago Vilaboa.
Palabras Chave:
...
ler máis