Premios do Dia Mundial do Traballo Social na modalidade de Boas Prácticas: II Xornadas Gastroaccesibles de Lugo
Autoría: Estela Martínez Villalda Leticia López Adrio
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Accesibilidade, gastronomía, sensibilización, promoción e turismo

Resumo

As Xornadas Gastroaccesibles de Lugo levan dous anos de funcionamento, é unha idea innovadora que conxuga o ocio, a gastronomía, o lecer dende unha perspectiva de accesibilidade e promoción da autonomía persoal das persoas, sexa cal sexa a súa diversidade. Leváronse a cabo durante un mes e medio como da seguinte maneira: Durante os mes de novembro tódolos martes leváronse a cabo obradoiros de cociña, para elo contamos con catro profesionais da cociña e unha nutricionista. Aconsellaron que alimentos cociñar en cada dieta así como de que maneira se deben cociñar. Durante a semana do día 1 de decembro o 8 de decembro levouse a cabo a degustación das tapas gastroaccesibles, adaptadas a diversas doenzas como foron: celiaquía, diabetes, esclerose múltiple, lupus e doentes renais, todas e cada unha delas supervisabas baixo un asesoramento nutricional específico. Levaronse a cabo en locais libres de barreiras arquitectónicas. De aquí xurde o termo que acuña estas xornadas GASTRO-ACCESIBLES (a tódolos niveis). Por último clausuraronse o xoves 11 de decembro coa actuación Cociña económica de Mofa e Befa.

Resumen

Las Jornadas Gastroaccesibles de Lugo llevan dos años de funcionamiento, es una idea innovadora que combina entretenimiento, gastronomía, ocio, desde la perspectiva de la accesibilidad y la promoción de la autonomía personal de las personas, cualquiera que sea su diversidad. Se llevaron a cabo durante un mes y medio de la siguiente manera: Durante el mes de noviembre todos los martes se celebraron talleres de cocina, para eso contamos con cuatro profesionales de la cocina y una nutricionista. Aconsejado que alimentos cocinar en cada dieta, así como la forma de ser cocinados. Durante la semana del 1 diciembre a 8 diciembre se llevó a cabo la degustación de tapas gastroaccesibles aadaptadas a diversas enfermedades como estaban, la enfermedad celíaca, la diabetes, la esclerosis múltiple, los pacientes con lupus y renales, todos y cada uno de ellos supervisados bajo un asesoramiento nutricional específico . Se llevaron a cabo en establecimientos hosteleros libres de barreras arquitectónicas. De ahí surge el término acuñado como GASTRO ACCESIBLES (a todos los niveles).Finalmente se clausuró el Jueves, 11 de diciembre con actucacuón «Cociña económica» de Mofa&Befa.
Artigo publicado na revista Fervenzas 1802 dentro da Sección Artigo