Traballo social e renda básica. Unha relación simbiótica
Autoría: Belén Navarro Llobregat
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Ingreso mínimo vital, renda básica, subsistencia, garantía de ingresos, servizos sociais, pobreza, traballo social.

Resumo

Nesta reflexión preténdese partir dunha lectura crítica da aprobación do ingreso mínimo vital para analizar a configuración dos actuais programas de garantía de rendas existentes e a súa relación co traballo social. Se parte da escasa análise destes programas por parte da comunidade profesional a través da análise dos vocábulos implicados nos distintos dicionarios existentes. Ofrécense algunhas posibles explicacións a este desinterese científico e lánzase a hipótese de que a implicación nestes programas distorsiona o rol propio da profesión do traballo social apostando pola implantación da renda básica como medida de mellora para a cidadanía e á vez do propio desempeño profesional.

Resumen

Artigo publicado na revista Fervenzas 23 dentro da Sección Artigo dentro da Sección seccions