Texto sobre texto. As revisións bibliográficas en traballo social
Autoría: Laura Novelle López
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Artigo de revisión, revisión bibliográfica, literatura científica, metodoloxía das ciencias sociais, redacción científica

Resumo

Este artigo presenta unha reflexión conceptual e metodolóxica sobre os artigos de revisión bibliográfica en traballo social. Ofrece instrumentos e técnicas para abordalos con éxito, así como recursos de investigación e solucións prácticas ás incorreccións máis comúns neste tipo de publicacións científicas. Escribir sobre o xa escrito é moito máis que un xogo de palabras ou un exercicio intelectual baleiro de contido. Serve para facer avanzar os ámbitos de coñecemento mediante a posta ao día e a crítica profunda e sistemática dos achados das ciencias sociais.

Resumen

Este artículo presenta una reflexión conceptual y metodológica sobre los artículos de revisión bibliográfica en Trabajo Social. Ofrece instrumentos y técnicas para abordarlos con éxito, así como recursos de investigación y soluciones prácticas a las incorrecciones más comunes en este tipo de publicaciones científicas. Escribir sobre lo ya escrito es mucho máis que un juego de palabras o un ejercicio intelectual vacío de contenido. Sirve para hacer avanzar los ámbitos de conocimiento mediante la puesta al día y la crítica profunda y sistemática de los hallazgos de las Ciencias Sociales.
Artigo publicado na revista Fervenzas 2001 dentro da Sección Artigo