Servizos Sociais Comunitarios: recortes, crise, e morte do Plan Concertado
Autoría: Francisco Javier Cid Domínguez
Datos profesionais:
Email: serviciossociais@verin.net
Palabras chave: Servizos sociais comunitarios, Plan concertado, crise, reforma Administración local

Resumo

Este artigo pretende expresar, con inevitable ton de desilusión, a situación na que nos vemos inmersos os/as traballadores/as sociais e demais profesionais dos servizos sociais comunitarios municipais, ante os cambios, reformas e limitacións financeiras que poñen en perigo a actual estrutura do sistema público, pola súa indefinición e incerteza, no momento máis inoportuno posible, na grave crise económica e social que atravesa o país. Como autor só pretendo facer unhas reflexións coa perspectiva que teño dende o posto que ocupo desde hai vinte e cinco anos, impresións que estou seguro son compartidas por moitos compañeiros e compañeiras.

Resumen

Este articulo pretende expresar, con inevitable tono de desilusión, la situación en la que nos vemos inmersos los/las trabajadores/as sociales y demás profesionales de los servicios sociales comunitarios municipales, ante los cambios, reformas y limitaciónes financieras que ponen en peligro la actual estrutura del sistema público, por su indefinición e incertidumbre, en el momento más inoportuno posible, ea grave crisis económica y social que atraviesa el país. Como autor solo pretendo hacer unas reflexiones con la perspectiva que tengo desde el puesto que ocupo desde hace veinticinco años, impresiones que estoy seguro que son compartidas por muchos compañeros y compañeras.
Artigo publicado na revista Fervenzas 16 dentro da Sección Artigo