Saúde mental en menores tutelados. O papel do traballo social
Autoría: Lucía Palacios Rodríguez
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Menores tutelados, saúde mental; intervención centrada na compasión; traballo social.

Resumo

Os/as menores tutelados/as teñen que facer fronte a numerosos problemas que poden xerar problemas de saúde mental, os cales deben ser intervidos da mellor forma posible. Polo que coñecer os diferentes trastornos mentais que poden padecer estes/as menores, resulta de grande interese á hora de traballar con eles/as, xa que como se ve reflectido neste traballo, se o/a profesional pode chegar a ver o punto de vista do usuario/a e intervir desde aí, obteranse grandes resultados. A través dunha exhaustiva revisión bibliográfica, este traballo ten por obxecto describir a teoría de Paul Gilbert, sobre a intervención con mente compasiva e a súa potencial adaptación á intervención en Traballo Social. E ao mesmo tempo, identificar cales son os modelos de intervención en saúde mental con menores nesta disciplina. Ademais, deféndese o papel do Traballo Social e exponse unha aproximación de intervención desde a teoría de Paul Gilbert, definindo as súas características e as funcións que os/as traballadores/as sociais poden desempeñar con estes/as menores.

Resumen

Artigo publicado na revista Fervenzas 24 dentro da Sección Artigo