Rede paraugas alzhéimer
Autoría: Javier Hermida Porto; Mª Isabel Pérez Martínez
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Demencia, envellecemento, corresponsabilidade familiar e terapia

Resumo

Levado a cabo desde 2013, o proxecto está destinado a coidadores de persoas con alzhéimer residentes no rural a fin de fomentar a súa capacitación á hora de coidar á persoa con demencia e fomentar o asociacionismo baixo o amparo, experiencia e coordinación das entidades xa existentes. Desenvolvéronse tres actividades: 1. Charla informativa: desde o punto de vista sanitario, social e psicolóxico, orientado aos síntomas que pode manifestar o enfermo. Conseguiuse crear un grupo estable de familiares que puidesen participar en actividades posteriores (39 charlas, 1.053 asistentes) 2. Ciclos de formación: compostos por catro charlas/obradoiros desde os que se abordaron as demencias desde diferentes ámbitos co obxectivo de dotar aos familiares de pautas de actuación nas diferentes etapas da enfermidade (10 ciclos, 200 participantes) 3. Unidades de memoria: orientadas a persoas cunha demencia. O formato das sesións dos obradoiros foi dinámico e atractivo para os asistentes, creando un espazo didáctico e distendido. As intervencións estiveron baseadas en técnicas de estimulación de eficacia probada: estimulación cognitiva, actividades da vida diaria, musicoterapia.. abriuse unha ficha por cada unha das persoas asistentes e mantívose reunións individuais periódicas con eles e/ou cos seus familiares (5 unidades, 62 participantes).

Resumen

Llevado a cabo desde 2013, el proyecto está destinado a cuidadores de personas con alzhéimer residentes en el rural a fin de fomentar su capacitación a la hora de cuidar a la persona con demencia y fomentar el asociacionismo bajo el amparo, experiencia y coordinación de las entidades ya existentes. Se desarrollaron tres actividades: Charla informativa: desde el punto de vista sanitario, social y psicológico, orientado a los síntomas que puede manifestar el enfermo. Se consiguió crear un grupo estable de familiares que pudiesen participar en actividades posteriores (39 charlas, 1.053 asistentes) Ciclo de formación: compuesto por cuatro charlas/talleres desde los que se abordaron las demencias desde diferentes ámbitos con el objetivo de dotar a los familiares de pautas de actuación en las diferentes etapas de la enfermedad (10 ciclos, 200 participantes) Unidades de memoria: orientadas a personas con una demencia. El formato de las sesiones de los talleres fue dinámico y atractivo para los asistentes, creando un espacio didáctico y distendido. Las intervenciones estuvieron basadas en técnicas de estimulación de eficacia probada: estimulación cognitiva, actividades de la vida diaria, musicoterapia... Se abrió una ficha por cada una de las personas asistentes y se mantuvo reuniones individuales periódicas con ellos y/o con sus familiares (5 unidades, 62 participantes).
Artigo publicado na revista Fervenzas 2001 dentro da Sección Artigo