Protocolo de intervención social no servizo de urxencias no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC)
Autoría: Rodríguez Sierra, Miriam; Vilar Pumares, Maira; Campello García, Luz; Mosquera Vázquez, Ana; García Gay, Cristina
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Traballador/a social sanitario/a, intervención social, urxencias hospitalarias, risco social, protocolo.

Resumo

O/a traballador/a social sanitario/a intervén para valorar a situación social dos/das doentes, realizando unha investigación dos factores sociais que in-flúen no proceso saúde-enfermidade e establecendo un diagnóstico social que indicará a necesidade de poñer en marcha os recursos sociais existentes.O aumento da complexidade sociosanitaria dos/das doentes atendidos/as no servizo de urxencias, esixe reforzar a importancia deste diagnóstico social. Así, xunto co diagnostico médico, é preciso avaliar criterios de risco social que afectan tanto o tratamento clínico como a continuidade dos coidados e que poden influír directamente no criterio de alta ou ingreso hospitalario.Todo isto implicou a formalización dun protocolo que garantira unha axeitada derivación dos e das doentes ao Servizo de Traballo Social na área de urxencias, asegurando unha atención e tratamento integrais que fixese visible a nosa intervención neste servizo.O obxectivo deste artigo é dar a coñecer o protocolo de intervención social no servizo de urxencias do CHUAC que para o noso traballo diario supuxo un avance fundamental na integración e coordinación cos restantes profesionais deste servizo e que, en definitiva, garante que os e as doentes reciban unha verdadeira atención integral.

Resumen

El/la trabajador/a social sanitario/a interviene para valorar la situación social del/a paciente, realizando una investigación de los factores sociales que in-fluyen en el proceso salud-enfermedad y estableciendo un diagnóstico social que indicará la necesidad de poner en marcha los recursos sociales existentes.El aumento de la complejidad sociosanitaria de los/as pacientes aten-didos/as en el servicio de urgencias, exige reforzar la importancia de este diagnóstico social. Así, junto con el diagnóstico médico, es preciso valorar criterios de riesgo social que afectan tanto al tratamiento clínico como a la continuidad de los cuidados e que pueden influir directamente en el criterio de alta o ingreso hospitalario.Todo esto implicó la formalización de un protocolo que garantizase una adecuada derivación de los/as pacientes al servicio de Trabajo Social en el área de urgencias, asegurando una atención y tratamiento integrales que visibilizase nuestra intervención en este servicio.El objetivo de este artículo es dar a conocer el protocolo de intervención social en el servicio de urgencias del C.H.U.A.C. que para nuestro trabajo diario supuso un avance fundamental en la integración y coordinación con los restantes profesionales de este servicio y que, en definitiva, garantiza que los/as pacientes reciban una verdadera atención integral.
Artigo publicado na revista Fervenzas 22 dentro da Sección Artigo dentro da Sección seccions