Premios do Día Mundial do Traballo Social: Modalidade Investigación – Percepción sobre o Servizo de Menores de Lugo por parte dos profesionais cos que se coordina
Autoría: Sabela Fernández Lema
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Protección de menores, calidade do servizo, valoración do servizo, coordinación profesional e percepción/opinión doutros profesionais

Resumo

O obxectivo desta investigación se centra en coñecer a percepción dos profesionais (do ámbito social, educativo, sanitario e de protección de menores, incluido o propio Equipo Técnico do Menor), que traballan en coordinación co Servizo de Menores da provincia de Lugo, acerca do seu funcionamento e calidade de dito servizo, así como as opcións de mellora do mesmo. A mostra final está configurada por 77 profesionais e se obtivo a raíz dos expedientes dos menores activos en xuño de 2014. Para a recollida de datos empregouse unha enquisa autoadministrada a través dun enlace de correo electrónico que garante o anonimato. Os resultados refiren que en xeral os profesionais consultados coñecen de forma básica o funcionamento e características do Servizo de Menores, aínda que é preciso reforzalo nalgúns ámbitos, especialmente o educativo. A pesar de que a valoración realizada deste Servizo é bastante boa nos diferentes aspectos consultados (funcionamento, actitude dos profesionais e aspectos xerais) excepto para o ámbito de saúde, recóllense diversas críticas acompañadas de propostas de mellora (escaseza de recursos, disparidade de criterios técnicos, coordinación, axilidade e flexibilidade do Servizo, etc.). A discusión realízase en base a opinións e declaracións doutros autores ou organismos relacionados coa protección de menores ante a ausencia de investigacións similares que permitan unha comparación máis específica

Resumen

El objetivo de esta investigación se centra en conocer la percepción de los profesionales (del ámbito social, educativo, sanitario y de protección de menores, incluido el propio Equipo Técnico del Menor), que trabajan en coordinación con el Servicio de Menores de la provincia de Lugo acerca de su funcionamiento y la calidad de dicho servicio, así como las opciones de mejora del mismo. La muestra final está configurada por 77 profesionales y se obtuvo a raíz de los expedientes de menores activos en junio 2014. Para la recogida de datos se emplea un cuestionario autoadministrado a través de un enlace de correo electrónico que garantiza el anonimato. Los resultados refieren en general que los profesionales consultados conocen de forma básica el funcionamiento y características del Servicio de Menores, aunque es necesario reforzarlo en algunos ámbitos, especialmente el educativo. Aunque la valoración realizada sobre este Servicio es bastante buena en los diferentes aspectos consultados (funcionamiento, actitud de los profesionales y aspectos generales) excepto para el ámbito de salud, se recogen diversas críticas acompañadas de propuestas de mejoras (escasez de recursos, disparidad de criterios técnicos, coordinación, agilidad y flexibilidad del Servicio, etc.). La discusión se realiza a través de las opiniones y declaraciones de otros autores u organismos relacionados con la protección de menores ante la ausencia de estudios similares que permitan una comparación más específica
Artigo publicado na revista Fervenzas 1802 dentro da Sección Investigacion