Premios Día Mundial do Traballo Social: Categoría Investigación – A evolución da percepción social dos trastornos da conduta alimentaria, e da imaxe, do estudantado de traballo social da Universidade de Santiago (USC) e a súa influencia na práctica profesional.
Autoría: Juan José Labora González
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Percepción, imaxinarios sociais, complexidade, teoría sistémica, trastornos alimentarios.

Resumo

Este traballo expón, coma froito dunha investigación de carácter cualitativo e dentro do marco da teoría sistémica, cómo a percepción dos trastornos da alimentación e da imaxe do estudantado da Universidade de Santiago está determinada polo imaxinario do chamado modelo médico. Polo cal eses trastornos son percibidos desde un punto de vista empirista e reduccionista, adolecendo dun baixo nivel de complexidade. Tal percepción, por outra banda, estaría cargada de nocións de carácter moral (culpa, vontade…). Asemade, exponse a influencia desa percepción sobre a práctica profesional, a cal pode ser gravemente sesgada. Compárase aos estudantes con profesionais en activo que mostran unha percepción cun maior nivel de complexidade destes trastornos.

Resumen

Este trabajo expone, como fruto de una investigación de carácter cualitativo y dentro del marco de la teoría sistémica, cómo la percepción de los trastornos de la alimentación y de la imagen, del estudiantado de la Universidad de Santiago está determinada por el imaginario del llamado modelo médico. Por lo cual esos trastornos son percibidos desde un punto de vista empirista y reduccionista, adoleciendo de un bajo nivel de complejidad. Tal percepción, por otro lado, estaría cargada de nociones de carácter moral (culpa, voluntad…) Asimismo, se expone la influencia de esa percepción sobre la práctica profesional, la cual puede ser gravemente sesgada. Se compara a los estudiantes con profesionales en activo que muestran una percepción con un mayor nivel de complejidad de estos trastornos
Artigo publicado na revista Fervenzas 1802 dentro da Sección Investigacion