Premio Día Mundial do Traballo Social: Modalidade Boas Prácticas: • Rede Lucense de Voluntariado «Enredando tecido social».
Autoría: Tania Covas González; Carla Carballeira Fernández; Eloína Injerto López
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Rede, voluntariado, comunidade, Lugo, participación

Resumo

A Rede Lucense de Voluntariado ten orixe no ano 2007, froito dunha iniciativa persoal á que se foron sumando e incluíndo dez persoas máis en representación de diferentes entidades sociais e cunha meta común: darlle resposta á necesidade de impulsar e promover o voluntariado organizado na cidade de Lugo. Iniciase así unha idea de colaboración e de cooperación entre as entidades que a integran, formulando a rede como un sistema de organización aberto, como un espazo de comunicación, cunha estrutura que favoreza a participación dun xeito igualitario e enriquecedor. Na meta hai unha crenza firme no voluntariado como peza fundamental dunha sociedade inclusiva baseada na solidariedade e na participación activa da cidadanía. Enmarcada nos programas e servizos que desenvolven as entidades sociais e que contribúen á mellora da calidade de vida das persoas destinatarias destes, e a de xerar valores solidarios e altruístas na sociedade cunha responsabilidade compartida na construción dun mundo máis xusto para todas e todos. Esta experiencia ten percorrido no tempo, que a consolida como unha referencia de labor profesional e traballo coordinado no eido social.

Resumen

La Red Lucense de Voluntariado tiene su origen en el año 2007, fruto de una iniciativa personal a la que se fueron sumando e incluyendo diez personas más en representación de diferentes entidades sociales y con una meta común: dar respuestas a la necesidad de impulsar y promocionar el voluntariado organizado en la ciudad de Lugo. Se inicia así una idea de colaboración y de cooperación entre las entidades que la integran, planteando la red como un sistema de organización abierto, como un espacio de comunicación con una estructura que favorezca la participación de una forma igualitaria y enriquecedora. En la meta hay una creencia firme en el voluntariado como pieza fundamental de una sociedad inclusiva basada en la solidaridad y en la participación activa de la ciudadanía. Enmarcada en los programas y servicios que desarrollan las entidades sociales y que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias de las mismas, y a generar valores solidarios y altruistas en la sociedad con una responsabilidad compartida en la construcción de un mundo más justo para todas e todos. Esta experiencia ten recorrido en el tiempo, que la consolida como una referencia de labor profesional y de trabajo coordinado en el ámbito social.
Artigo publicado na revista Fervenzas 19 dentro da Sección Artigo