O valor engadido do traballo social na unidade de coidados paliativos do complexo hospitalario universitario da Coruña-Hospital de Oza
Autoría: Luisa Andaluz Corujo; Maira Vilar Pumares
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Traballo social, coidados paliativos, valor engadido, intervención social.

Resumo

O artigo seguinte presenta a posición do traballo social e o valor engadido deste dentro do equipo da Unidade de Coidados Paliativos, con dúas dimensións importantes, a intervención social directa a pacientes e familias e a información xestión e tramitación de recursos necesarios para resolver os múltiples problemas sociais ao final da vida. Preséntanse unha parte dos datos analizados polo Servizo de Traballo Social no período de dous anos do 1 de xaneiro de 2015 ao 31 de decembro de 2016.

Resumen

El artículo siguiente muestra la posición del trabajo social y el valor añadido del mismo dentro del equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos, con dos dimensiones importantes, la intervención social directa a pacientes y familias y la información, gestión y tramitación de recursos necesarios para solucionar los múltiples problemas de salud al final de la vida. Se presentan una parte de los datos analizados por el Servicio de Trabajo Social en el Período de dos años, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
Artigo publicado na revista Fervenzas 2002 dentro da Sección Artigo