O alzhéimer e outras demencias como ámbito de intervención social dende o traballo social, na provincia de Pontevedra
Autoría: Sonia Feijoo Alén
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Demencia, enfermidade de Alzhéimer, atención interdisciplinar, recursos sociais, asociacionismo, terceiro sector, saúde pública.

Resumo

Este artigo está centrado nas dificultades que o alzhéimer e outras demencias presentan actualmente na sociedade galega e concretamente na provincia de Pontevedra, onde unha elevada porcentaxe de persoas están afectadas por algunha destas enfermidades e cuxas consecuencias van máis alá do propio paciente, traendo consigo profundas implicacións para os familiares, os coidadores e para un amplísimo número de profesionais que, dunha forma ou doutra, dedican os seus esforzos a afrontalas e tratalas. Abordaranse as múltiples situacións derivadas do alzhéimer e outras demencias, así como as diversas estratexias dende as cales facer fronte e darlles cumprida resposta ás innumerables interrogantes e constantes esixencias que se derivan destas doenzas, tratadas dende unha perspectiva interdisciplinaria (política, educativa, médica, infraestrutural, terapéutica, psicolóxica e social). En definitiva, tentar saber en que punto nos encontramos na provincia de Pontevedra na atención sociosanitaria das persoas que sofren a enfermidade de Alzhéimer e outras doenzas.

Resumen

Este artículo estará centrado en las dificultades que el Alzhéimer y otras demencias presentan actualmente en la sociedad gallega y concretamente en la provincia de Pontevedra, donde un elevado porcentaje de consecuencias van más allá del propio paciente, trayendo consigo profundas implicaciones para los familiares, los cuidadores ,y para un amplísimo número de profesionales que, de una forma o de otra, dedican sus esfuerzos a afrontarlas y tratarlas. Se abordarán las múltiples situaciones derivadas del alzhéimer y otras demencias, así como las diversas estrategias desde las cuales hacer frente y dar cumplida respuesta a las innumerables interrogantes y constantes exigencias que se derivan de estas dolencias, tratadas desde una perspectiva interdisciplinaria (política, educativa, médica, infraestructural, terapéutica, psicológica y social) En definitiva, intentar saber en qué punto nos encontramos en la provincia de Pontevedra en la atención sociosanitaria de las personas que sufren la enfermedad de Alzhéimer y otras dolencias.
Artigo publicado na revista Fervenzas 17 dentro da Sección Artigo