Ciberespect, cultivando unha paisaxe dixital de respecto. A Coruña Galicia-contorno dixital global 1 de novembro de 2016 ao 30 de outubro de 2018
Autoría: Saray Durán, Natalia Sueiro e Sandra García Premio Día Mundial do Traballo Social 2018 Modalidade Boa Práctica
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Activismo, ciberactivismo, discurso de odio, racismo, posverdade

Resumo

Nun momento no que as novas formas de exclusión e as penurias económicas manipúlanse para culpabilizar os colectivos vulnerablizados. Nun momento en que se propaga a identificación de persoas refuxiadas con terroristas. Nun momento de ataques frontais contra a cohesión social. Neste mesmo momento, neste clima de posverdade, a sociedade civil ten un gran reto que afrontar. CibeRespect! é un proxecto colaborativo que aposta pola creación de redes de apoio, o seguimento e análise do discurso xenófobo na Internet e o ciberactivismo como estratexia integral para combater o ciberodio contra as persoas inmigrantes e as minorías étnicas. Para isto, fortalece as persoas novas e migrantes na toma de protagonismo a través de accións en positivo que frean o impacto do hate speech e alimentan unha paisaxe dixital de respecto, convivencia e cohesión social que reverbera na paisaxe do noso barrios. Propón como resposta innovadora para enfrontar o fenómeno emerxente do ciberodio o traballo colaborativo entre a comunidade asociativa e a comunidade internauta na identificación, o desenvolvemento e o estímulo de estratexias efectivas de contra discurso. Favorece o coñecemento compartido e o desenvolvemento de ferramentas para acender o pensamento crítico de maneira proactiva e reactiva, nun modelo facilmente replicable, adaptable e ampliable. Para isto, cristaliza e proxecta a acción local e as relacións de proximidade cara á contorna global dixital, inspirando, motivando, capacitando e acompañando o nacemento dun novo axente social: o e a ciberactivista chamados a liderar a loita contra o discurso do odio na Internet.

Resumen

En un momento en el que las nuevas formas de exclusión y las penurias económicas se manipulan para culpabilizar a determinados colectivos. En un momento en que se propaga la identificación de personas refugiadas con terroristas. En un momento de ataques frontales contra la cohesión social. En este mismo momento, en este clima de postverdad, la sociedad civil tiene un gran reto que afrontar. CibeRespect! es un proyecto colaborativo que apuesta por la creación de redes de apoyo, el seguimiento y análisis del discurso xenófobo en Internet y el ciberactivismo como estrategia integral para combatir el ciberodio contra migrantes y minorías étnicas. Para esto, fortalece a jóvenes y migrantes en la toma de protagonismo a través de acciones en positivo que frenan el impacto del Hate Speech y alimentan un paisaje digital de respeto, convivencia y cohesión social que reverbera en el paisaje de nuestros barrios. Propone como respuesta al fenómeno emergente del ciberodio el trabajo colaborativo entre la comunidad asociativa y la comunidad internauta en la identificación, el desarrollo y el estímulo de estrategias efectivas de contradiscurso. Favorece el conocimiento compartido y el desarrollo de herramientas para encender el pensamiento crítico de manera proactiva y reactiva, en un modelo fácilmente replicable, adaptable y ampliable. Para esto, cristaliza y proyecta la acción local y las relaciones de cercanía hacia el contorno global digital, inspirando, capacitando y acompañando el nacimiento de un nuevo agente social: el/la ciberactivista llamado/a a liderar la lucha contra el discurso del odio en Internet.
Artigo publicado na revista Fervenzas 21 dentro da Sección Artigo