Anunciando e denunciando a construción de cidadanía dende o Traballo Social. Unha proposta para o diálogo
Autoría: Laura Alonso Gonzalez Premio Día Mundial do Traballo Social 2018 Modalidade Traballo Fin de Grao
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: cidadanía, ética, traballo social, diálogo, globalización.

Resumo

Se pretendemos posicionarnos na loita pola creación de formas de sociabilidade alternativas ás dominantes (sociedades verticais, autoritarias ou antidemocráticas) que non soportan nin respectan as diferenzas, debemos promover unha cidadanía rebelde e inconformista. Isto e, cidadáns que denuncien, pero que tamén anuncien, cidadáns solidarios e participativos. Cidadáns que, como traballadores sociais, deben responsabilizarse social e intelectualmente de articular unha resposta que denuncie a supremacía do poder económico en base á dignidade humana, anunciando un discurso que impulse a reflexión da construción da cidadanía dende o diálogo interdisciplinario, para defender unha cidadanía mundial, e dicir, unha cidadanía cosmopolita, non neoliberal. Para iso estableceremos un diálogo interdisciplinario entre o traballo social e a ética, que nos axude a pensar a cidadanía, e que nos permita orientar a nosa intervención social. Así, tomaremos como horizonte a cidadanía cosmopolita que manifesta Adela Cortina, e observaremos que se nos expón un longo camiño de preguntas á hora de materializar este discurso na nosa realidade de intervención social.

Resumen

Si pretendemos posicionarnos en la lucha por la creación de formas de sociabilidad alternativas a las dominantes (sociedades verticales, autoritarias o antidemocráticas) que no soportan ni respetan las diferencias, debemos promover una ciudadanía rebelde e inconformista. Esto es, ciudadanos que denuncien, pero que también anuncien, ciudadanos solidarios y participativos. Ciudadanos que, como trabajadores sociales, deben responsabilizarse social e intelectualmente de articular una respuesta que denuncie la supremacía del poder económico en base a la dignidad humana, anunciando un discurso que impulse la reflexión de la construcción de la ciudadanía desde el diálogo interdisciplinar, para defender una ciudadanía mundial, es decir, una ciudadanía cosmopolita, no neoliberal. Para ello estableceremos un diálogo interdisciplinar entre el Trabajo Social y la Ética, que nos ayude a pensar la ciudadanía, y que nos permita orientar nuestra intervención social. Así, tomaremos como horizonte la ciudadanía cosmopolita que plantea Adela Cortina, y observaremos que se nos plantea un largo camino de preguntas a la hora de materializar este discurso en nuestra realidad de intervención social.
Artigo publicado na revista Fervenzas 21 dentro da Sección Artigo