A protección de datos para as e os profesionais do Traballo Social. A protección de datos e as novas ferramentas
Autoría: M.ª Elena Puñal Romarís
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Protección de datos, sociosanitario, traballo social, exercicio profesional, normativa reguladora

Resumo

A protección de datos de carácter persoal no exercicio profesional do traballo social no ámbito da saúde e sociosanitario, ten a súa especificidade derivada da normativa reguladora propia, á que hai que engadir neste momento, o Regulamento europeo de protección de datos, e a nivel autonómico, o Decreto da historia social única electrónica (aprobados en maio e en xullo do 2016 respectivamente).

Resumen

La protección de datos de carácter personal en el ejercicio profesional del Trabajo Social en el ámbito de la salud y sociosanitario, tiene su especificidad derivada de la normativa reguladora propia, a la que hay que añadir hoy por hoy, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y a nivel autonómico, el Decreto de la Historia Social Única Electrónica, (aprobados en mayo y en julio de 2016 respectivamente).
Artigo publicado na revista Fervenzas 2002 dentro da Sección Artigo