A ética e o traballo social. Comisión deontolóxica do colexio oficial de traballo social de galicia
Autoría: Gómez Fernández, Elena; Vilar Varela, Ana; Vilar Pumares, Maira; Corral Martínez, Manuela; Varela Justo, Angela; Rodríguez Cañas, Maribel; Labora González, Juan José
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Ética, Comisión Deontolóxica, Traballo Social, Xustiza Social, Práctica profesional

Resumo

O presente artigo pretende poñer en valor á Comisión Deontolóxica do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia como eixe transversal e estratéxico do plan de traballo da Xunta de Goberno, o compromiso ético coa profesión e a defensa dos valores e principios, en prol do bo cumprimento do noso código deontolóxico, impulsando e potenciando a formalización da Comisión Deontolóxica e de Ética Profesional. Neste senso, faise un análise respecto a nosa práctica profesional, resaltando os principios xerais e valores éticos do Traballo social como a xustiza social, dignidade e os dereitos humanos, ademais de percorrer a historia dos Servizos sociais e a esencia do cuarto piar de benestar. Finaliza presentando o novo Regulamento interno da Comisión Deontolóxica coa exposición dos seus fins, composición, estrutura e demais cuestións sobre o funcionamento da Comisión.

Resumen

Artigo publicado na revista Fervenzas 23 dentro da Sección Artigo