A autodeterminación dxs menores trans. Un reto desde o eido social.
Autoría: Cristina Palacios Castro
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Transexualidade; Diversidade; Identidade sentida; Despatoloxización; Menores trans.

Resumo

Na actualidade barállase a cifra de que de cada mil nenos nacidos, un nace con vulva e vaxina, e de cada mil nenas, unha nace con pene. As persoas transexuais viven una disconformidade interna (psicolóxica) entre o sexo que se lles asignou por erro ao nacer e o sexo ao que senten pertencer e co que queren vivir socialmente. A transexualidade é unha variante máis da fantástica diversidade humana. Moitos testemuños de persoas trans falan de infancias e adolescencias infelices, perdidas e resulta aterrador saber que a taxa de intento de suicidio entre xs1 adulxs trans a quen na súa infancia se lles negou a súa identidade é do 43% (na poboación xeral é de un 1,6%). Dende ARELAS traballamos pola despatoloxización da transexualidade, o recoñecemento das identidades sentidas dxs menores trans, e polos seus dereitos e liberdades fundamentais. Porque os e as menores trans, só terán unha infancia, só unha adolescencia.

Resumen

En la actualidad se baraja la cifra de que uno de cada mil niños nacidos, nace con vulva y vagina, y de cada mil niñas, una nace con pene. Las personas trans viven una disconformidad interna (psicológica) entre el sexo asignado por error al nacer y sexo al que sienten pertenecer y con el que quieren vivir socialmente. La transexualidad es una variante más de la fantástica diversidad humana. Muchos testimonios de personas trans hablan de infancias y adolescencias infelices, perdidas y resulta aterrador saber que la tasa de intentos de suicidio entre adultxs trans que en su infancia se les negó su identidad, es del 43% (en la población general es de 1,6%). Desde ARELAS trabajamos por la despatologización de la transexualidad, el reconocimiento de las identidades sentidas de lxs menores trans y por sus derechos y libertades fundamentales. Porque los y las menores trans, solo tendrán una infancia, solo una adolescencia
Artigo publicado na revista Fervenzas 19 dentro da Sección Artigo