A atención socioeducativa a menores infractores, dúas realidades afastadas con perfís próximos. Brasil e España
Autoría: Rafael Arredondo Quijada; Raquel Coelho de Freitas
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Menores, infractores, atención socioeducativa, intervención social, traballo social

Resumo

Desde a importancia de coñecer e describir como se desenvolve a acción de protección cara a menores vulnerables e en conflito, que á súa vez su-poñen un sector de poboación clave para o desenvolvemento posterior dos países, xorde unha estancia posdoutoramento na Universidade Federal de Ceara (UFC). Cuxo resultado é a presente publicación, onde se comparan e contrastan dúas realidades sociolóxicas moi diferentes, pero no que refire ao perfil dos menores non tan afastada. Unha centrada na comunidade au-tónoma de Andalucía (España), e a outra de Brasil no estado de Ceará. Cuxo obxectivo principal son os menores con algún tipo de medida xudicial, que non conleva o internamento nun centro pechado, senón no medio aberto.

Resumen

Desde la importancia de conocer y describir cómo se desarrolla la acción de protección hacia menores vulnerables y en conflicto, que a su vez supo-nen un sector de población clave para el desarrollo posterior de los países, surge una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Ceara (UFC). Cuyo resultado es la presente publicación, donde se comparan y contrastan dos realidades sociológicas muy diferentes, pero en lo que refiere al perfil de los menores no tan lejana. Una centrada en la comunidad autónoma de Andalucía (España), y la otra de Brasil en el estado de Ceará. Cuyo objetivo principal son los menores con algún tipo de medida judicial, que no conlleva el internamiento en un centro cerrado, sino en medio abierto.
Artigo publicado na revista Fervenzas 22 dentro da Sección Artigo dentro da Sección seccions