Unha aproximación á intervención do traballo social sanitario no período perinatalPropostas de aplicación práctica para servizos de saúde
Autoría: M.ª de la O Fresco Torrente ; Emma Lamas Maceira
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Traballo social sanitario, período perinatal, indicadores de risco sociosanitario, equipo interdisciplinar, prevención.

Resumo

O presente artigo pretende dar a coñecer e visibilizar a figura do/a traballador/a social sanitario na atención psicosocial das mulleres e das súas familias no período perinatal. Neste sentido, elabórase unha análise respecto das características desta etapa vital, a clarificación dos obxectivos de intervención, o enfoque, as funcións por parte do/a traballador/a social e a xustificación da necesidade deste perfil profesional nos equipos interdisciplinares no ámbito sanitario. Finaliza presentando unha serie de propostas de aplicación práctica nos servizos de saúde.

Resumen

Artigo publicado na revista Fervenzas 24 dentro da Sección Artigo