25 anos da Revista Fervenzas: Unha análise retrospectiva
Autoría: M.ª Xosé Vázquez Vázquez; M.ª Elena Puñal Romarís; Francisco Xabier Aguiar Fernández; Ana María Rodríguez González; Diana Morela Escobar Arias
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Fervenzas, revista de traballo social, publicación científica, revisión, análise bibliométrica

Resumo

Cumpridos 25 anos de edición da revista galega de traballo social, Fervenzas, parécenos acaído un traballo que bote a mirada ao percorrido realizado ata aquí. Este traballo consiste nunha revisión histórica do contido da revista, no que se realiza unha análise bibliométrica. Ten como obxectivos, visibilizar este percorrido e analizar a traxectoria da súa publicación dende a súa creación, no ano 1997, ata a actualidade, e entre as principais conclusións cabe sinalar a pluralidade presente nas disciplinas das persoas autoras, así como, nos ámbitos de referencia nos que se encadran os temas tratados.

Resumen

Cumplidos 25 años de la publicación de la Revista Galega de Traballo Social, Fervenzas, creemos oportuno un trabajo que eche la mirada al recorrido realizado hasta aquí. Este trabajo consiste en una revisión histórica del contenido de la Revista, en el que se realiza un análisis bibliométrico.Tiene como objetivos, visibilizar este recorrido y analizar la trayectoria de su publicación desde su creación, en el año 1997, hasta la actualidad, y entre las principales conclusiones, cabe señalar la pluralidad presente en las disciplinas de las personas autoras, así como en las áreas de referencia en las que se enmarcan los temas abordados
Artigo publicado na revista Fervenzas 25 dentro da Sección Investigacion